Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona (Łk 10, 42)