Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8, 31b)

Cały rok... z nimi! Czyli wspomnienia między niewiastami Nowego Testamentu (cz. 2)

2017 był rokiem z kobietami Nowego Testamentu. Pomocą, motywacją i przewodnikiem na tej drodze był Kalendarz Kobiety 2017, program #jawJEGOoczach i NoTes Kobiety. Druga część przypomnienia wszystkich kobiet, które były z nami na tej drodze!

Pierwsza część tutaj

 

(8) Kobieta pochylona

 

„Jezus przywołuje także mnie. Czuję, że nie mam siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż mnie uwolni z moich słabości. Mam za to wykonywać kroki, działać na tyle, na ile jestem w stanie, by On mógł w pewnej chwili powiedzieć mi: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy.” Monika (wypowiedź na naszej grupie formacyjno-rozwojowej)

Więcej o Kobiecie, która wychwala Pana

 

(9) Kobieta pochwycona na cudzołóstwie

 

 

 

„Właśnie taki jest Pan. Spotkanie z Nim i z historią kobiety cudzołożnej dało mi tę pewność, że On nie tylko nie potępia, ale i zachęca do przemiany i zaczynania od nowa...nawet jeśli to od nowa to już tysięczne postanowienie.” Aleksandra (wypowiedź na grupie formacyjno-rozwojowej)

 

(10) Pryscylla

 

Pryscylla dotyka tego obszaru w moim sercu, w którym brakuje mi odwagi. Każdy fragment z Dziejów Apostolskich czy Listu do Koryntian ukazuje ją jako osobę pełną entuzjazmu, gotową do świadczenia o Chrystusie, nieustraszoną w wierze. Jest ewangelizatorką, która nie zważa na trudności, umie rezygnować z siebie, oddaje się całkowicie służbie Bogu...” Asia (wypowiedź do NoTesu Kobiety)

(11) Lidia

 

„Lidia uczy mnie odwagi - aby wyjść poza ramy, w których fukcjonuję i aby otwierać dom i serce na potrzebujących” Ania (wypowiedź do Kalendarza Kobiety 2017) 

Więcej o Lidii

 

(12) Elżbieta 

 

 

„Bliskie są mi pragnienia serca Elżbiety. Tak jak ona chcę wierzyć w to, że to, co po ludzku beznadziejne, z Bogiem i u Boga staje się możliwe.” Dorota (wypowiedź do Kalendarza Kobiety 2017) 

Więcej o Elżbiecie

 

(13) Maryja 

 

„On wie co dla mnie najlepsze, niech będzie tak, jak On chce, chcę iść tą drogą, którą mnie prowadzi, ufam , choć nie rozumiem, choć czasami tak ciężko. Chcę uczyć się od Maryi zaufania do Bożych planów wobec mnie. Maryjo, Mamusiu Moja, bądź przy mnie.” Ilona (wypowiedź na naszej grupie formacyjno-rozwojowej)

Więcej o Maryi

 

(14) Maria Magdalena

 

„Najbardziej poruszyła mnie Maria Magdalena, która pozostała tam, „siedząc naprzeciw grobu." (Mt 27, 61) Nie tylko wytrwała przy Jezusie, ale pozostała przy grobie, jakby chcąc ofiarować cząstkę siebie, swojej obecności. Nie wróciła do domu i nie zajęła się swoimi sprawami. Maria Magdalena uczy mnie niesamowitego trwonienia siebie dla Jezusa i dla drugiego człowieka, w którym odkrywam Jezusa. Jest dla mnie wzorem pozostawania w najtrudniejszych momentach życia, ale nawet głębiej trwania tam, gdzie zewnętrznie wszystko wydaje się skończone i gdzie po ludzku nie ma już nic do zrobienia. Wytrwać wtedy, gdy nie ma już żadnej nadziei i jako pierwsza doświadczyć poranku Zmartwychwstania!” Małgorzata Heigelmann (wypowiedź do materiałów do programu NoTes Kobiety)

Więcej o Marii Magdalenie

 

***

Ale to nie koniec!

Jeśli chciałabyś wyruszyć w podróż z kobietami Nowego Testamentu - wciąż jest na to czas. Wciąż jest na to dobra okazja!

Pomocą może stać się NoTes Kobiety

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS