Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. (Kol 3, 14)