Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy (Łk 13, 12)