Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. (Prz 31, 10)

Subskrypcja
Warszawa
Newsletters

Receive our latest news